Jaký je rozdíl mezi účastnickými a nezúčastněnými přednostními akciemi?


Odpověď 1:

Význam prioritních akciíPreferenční akcie jsou akcie, které mají následující dvě preferenční práva: 1. Dividenda s pevnou sazbou nebo pevnou částkou z těchto akcií před jakoukoli dividendou z akciových akcií.2. Návrat prioritního základního kapitálu před návratem základního kapitálu v době likvidace společnosti.

Preferenční akcie mají rovněž právo podílet se nebo zčásti na nadměrném zisku zbývajícím po splacení majetkových podílů, nebo mají právo podílet se na prémii v době splacení. Tyto akcie však nemají hlasovací práva.

  • Účastnické účastnické prioritní akcie: Po výplatě dividendy akcionářům akcií mají držitelé účastnických prioritních akcií právo podílet se na zbývajících ziscích. Pokud má společnost v kterémkoli roce nadbytečné zisky, mají zúčastnění preferenční akcionáři nárok na dividendu navíc k jejich pevné preferenční dividendě. Neúčastnící se prioritní akcie: Preferenční akcie, které nemají právo podílet se na zisku zbývajícím poté, co akcionáři mají byla vyplacena dividenda. V případě přebytku zisku společnosti nedostanou žádnou další dividendu a jsou oprávněni každý rok obdržet pouze pevnou dividendu.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 ROK

ROLL Č .: 11736


Odpověď 2:
  • Účastnické účastnické prioritní akcie: Po výplatě dividendy akcionářům akcií mají držitelé účastnických prioritních akcií právo podílet se na zbývajících ziscích. Pokud má společnost v kterémkoli roce nadbytečné zisky, mají zúčastnění preferenční akcionáři nárok na dividendu navíc k jejich pevné preferenční dividendě. Neúčastnící se prioritní akcie: Preferenční akcie, které nemají právo podílet se na zisku zbývajícím poté, co akcionáři mají byla vyplacena dividenda. V případě přebytku zisku společnosti nedostanou žádnou další dividendu a jsou oprávněny každý rok obdržet pouze pevnou sazbu dividendy.keshanta gurjar 11629

Odpověď 3:

Rozdíl mezi účastnickými prioritními akciemi a neúčastnickými prioritními akciemi je následující:

. Účastnické přednostní akcie: Jedná se o druhy akcií, u nichž je dividenda s pevnou preferencí, která má právo podílet se na přebytku zisku, ale poté, co byla dividenda ve stejných sazbách vyplacena všem akcionářům vlastního kapitálu.

Můžeme jednoduše definovat, že držitel této preferenční akcie získá společnost pevnou dividendu. V případě likvidace společnosti je pak v té době jistě splacen veškerý zbývající nebo přebytek zisku.

. Neúčastnické preferenční akcie: U těchto typů prioritních akcií nemá držitel těchto akcií náležitou výhodu z účasti na prioritních akciích; dostanou pouze pevnou částku dividendy, kterou společnost deklaruje v době distribuce. Stručně řečeno, neumožňují získat výhody a nemají pravomoc podílet se na velkém množství ani na likvidaci společnosti.


Odpověď 4:

Preferenční akcie: - podle oddílu 85 jsou prioritními akciemi akcie, na něž mají prioritní práva jako 1) na dividendu během doby životnosti společnosti 2) na splacení kapitálu při likvidaci společnosti před kapitálem akcionářů je vrácena. Kromě výše uvedených dvou práv mohou mít prioritní akcie další práva v závislosti na době vydání.

JSOU RŮZNÉ TYPY PREFERENČNÍCH SDÍLENÍ

  1. Dividendový základ -> kumulativní a nekumulativníKonverzní základna -> konvertibilní a konvertibilníReklamační základ -> splatitelný a nerozdělitelnýPodíl na přebytku zisku -> účast a neúčast

ÚČAST ÚČASTI PREFERENCE →

  • účastnické preferenční akcie jsou akcie, které mají nárok na podíl na přebytku zisku společnosti, který zůstává po výplatě akcionářům akcií. Kolísající míra dividend je jim vyplácenaPreferenční akcie se považují za účast, pokud je to uvedeno v AOA společnosti

NEPŘIPOJUJÍCÍ SE PREFERENČNÍ SDÍLENÍ →

  • Nemají nárok na podíl na přebytkovém zisku společnosti. Mají pevnou sazbu dividendy. Pokud společnost AOA mlčí, předpokládá se, že veškerý preferenční podíl je nezúčastněný

>> HARSHITA AGARWAL (11618)